Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 1. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021
 2. UWAGA MIESZKAŃCY: BURMISTRZ SZCZEBRZESZYNA - OSTRZEGA
 3. ZASADY SEGREGACJI W GMINIE SZCZEBRZESZYN
Informujemy o konieczności dokonywania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo też w razie wystapienia zmian wpływających na wysokość opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.
 

 1. Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku
 2. Podmiot odbierający odpady w 2022 roku
 3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 4. Apteki przyjmujące przeterminowane leki
 5. Informacja o sposobie zagospodarowania opdadów zmieszanych
 6. Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów zielonych
 7. Informacja o selektywnym odbiorze popiołu i żużla
 8. Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 9. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za 2020 rok
 10. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za 2021 rok

Informacja o sposobie i terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności:

 • za I kwartał do 25 marca danego roku
 • za II kwartał do 25 czerwca danego roku
 • za III kwartał do 25 września danego roku
 • za IV kwartał do 24 grudnia danego roku

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy BS Szczebrzeszyn  konto nr: 42 9632 0006 2001 0000 0358 0061, indywidualne subkonta lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, na której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest opłata.

Opłatę należy uiszczać z dołu bez wezwania.

STAWKI OPŁATY:

 • 17,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za odpady komunalne segregowane (odpady zbierane i odbierane selektywnie)
 • 34,00 zł / (za osobę miesięcznie) – opłata za każdą osobę, w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6405
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Harkot, inspektor
Data wytworzenia informacji: 15.01.2020
Data udostępnienia informacji: 19.03.2021 15:21:30
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2022 14:39:06
Rejestr zmian