Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Znak sprawy: ROK.0050.9.2021

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2021 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała  nr XV/209/2020  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 r. w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021r.  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r,  poz.5639);
 • uchwała nr XV/210/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Lub. z 2020r. poz. 5690);
 • uchwała nr IX/129/2019 Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie  z  dnia  6 listopada 2019r. w  sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2020r.  (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2019r. poz.6266);
 • uchwała  nr IX/130/2019 Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z  dnia  6 listopada 2019r.w sprawie  określenia wysokości rocznych  stawek  podatku  od środków transportowych na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2019r. poz.6267);
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy;
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy  i  miasta  Szczebrzeszyn (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r, poz.4369)  wraz  ze  zmianą: uchwała Nr XXXVII/258/2013  z dnia 28 października 2013r. Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie (Dz. Urz. Woj. Lub. z  2013r  poz. 5007);
 • uchwała L/290/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia  27 października 2010r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;
 • uchwała V/23/15 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w podatku od środków transportowych;
 • uchwała nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym i leśnym;
 • uchwała XLV/315/18 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;

Wyżej wymienione uchwały są  dostępne  na  stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka:  stawki podatkowe na 2021r.

Wzory formularzy deklaracji i informacji  podatkowych  oraz  inne  formularze  są  dostępne na  stronie  internetowej bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: Jak  załatwić  sprawę; 6. Sprawy załatwiane przez referat podatkowy) oraz  w  Urzędzie  Miejskim w  Szczebrzeszynie:  Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn, pok. nr 11  (osoby fizyczne) lub pok.nr 10 (osoby prawne).

Jednocześnie informuję, że w 2021 roku w zakresie podatku  od  środków  transportowych  obowiązuje  wzór  deklaracji  określony  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia 13 grudnia  2018r.  (Dz. U. z 2018 poz.2436).

DOTYCZY  OSÓB  PRAWNYCH

Terminy składania  deklaracji podatkowych w danym roku:

 • na  podatek  od  nieruchomości  przez  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki  nieposiadające  osobowości  prawnej  do dnia  31 stycznia. ; (formularz DN-1 i zał. ZDN-1; ZDN-2),
 • na  podatek  rolny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do 15 stycznia; (formularz DR-1 i zał. ZDR-1; ZDR-2),
 • na  podatek  leśny  przez  osoby  prawne, jednostki  organizacyjne , w tym spółki nieposiadające  osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby  fizyczne) z  osobami  prawnymi ( gmina, Skarb Państwa)  do 15 stycznia; (formularz  DL-1 i zał. ZDL-1 i ZDL-2),
 • na podatek  od środków  transportowych  przez  osoby  fizyczne,  osoby  prawne i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej do dnia  15 lutego (formularz DT-1  i DT-1/A).

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH (I SPÓŁEK CYWILNYCH)

Uwaga  !!!  Osoby  fizyczne  są  obowiązane  do  składania  informacji  podatkowych.

Termin  składania:

 • informacji  w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1 i zał. ZIN-1; ZIN-2; ZIN-3),
 • informacji w sprawie podatku rolnego (formularz IR-1 i zał. ZIR-1; ZIR-2; ZIR-3),
 • informacji w sprawie  podatku  leśnego (formularz IL-1 i zał. ZIL-1; ZIL-2; ZIL-3),

przez osoby fizyczne upływa 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, jest taki sam jak dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do dnia 15 lutego (formularz DT-1 i DT-1/A).

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ww. deklaracje  i  informacje – po ich  uprzednim  wypełnieniu  należy  przesłać  pod  adres: Urząd  Miejski w  Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn  lub  złożyć  w  sekretariacie  Urzędu Miejskiego  w  Szczebrzeszynie  - pok.  nr 12.

INFORMACJE  OGÓLNE  dotyczące  zapłaty  podatków

Wpłat  podatku  od  nieruchomości, podatku rolnego, podatku  leśnego , podatku od środków  transportowych  należy  dokonywać  poprzez :

 • wpłatę w kasie  Urzędu  Miejskiego w  Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn,
 • wpłatę u  sołtysa (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości),
 • wpłatę na rachunek Gminy Szczebrzeszyn: BS Szczebrzeszyn, nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001,
 • wpłatę z tytułu podatku od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne konto wirtualne znajdujące się na otrzymanej decyzji wymiarowej podatku na rok 2021.

TERMINY  zapłaty podatków:

 • do dnia 15  każdego  miesiąca,  a za styczeń  do dnia 31 stycznia (termin zapłaty podatku od  nieruchomości) przez osoby prawne,
 • do  dnia  15 każdego  miesiąca  (podatek  leśny) – osoby prawne;
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada (podatek rolny) płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego – osoby prawne i osoby fizyczne, u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00 zł, 
  -jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada -  (łączne zobowiązanie pieniężne) osoby fizyczne,   u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00 zł -  jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa   100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do  15 marca,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września   ( podatek od środków transportowych) – wszystkie podmioty.

UWAGA  PODATNICY:

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz.1041). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.

Obecnie najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 8,50 zł. Oznacza to, że w 2021 r. w przypadku, gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, leśnym lub rolnym wyniesie mniej niż 8,50 zł, stosowana będzie wyżej omówiona zasada.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 8794
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Informacja dla podatników na rok 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Jarosz, kierownik referatu
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021 08:43:09
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2021 12:45:45
Rejestr zmian