Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 czerwca 2021, 193.2021 Dot. wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej 3 w Brodach Małych do słupa nr 28 w Brodach Dużych na działkach o nr ewidencyjnych: 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/3, 583/2, 583/1, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591/2, 469, 449/1, 448/2 położonych w miejscowości Brody Małe, obręb geodezyjny 0003 Brody Małe oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 439, 330, 115/2 położonych w miejscowości Brody Duże, obręb geodezyjny 0002 Brody Duże, jednostka ewidencyjna 062013_5.25 czerwca 2021, 192.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłączy gazu na działkach o nr ewid: 15, 16, 115/2, 147 w miejscowości Brody Duże, obręb geodezyjny 0002 Brody Duże, jednostka ewidencyjna 062013_5.24 czerwca 2021, 190.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie, ul. Nadrzeczna na działkach o nr ewidencyjnych: 207/1, 201 obręb geodezyjny 0002 Przedmieście Zamojskie, jednostka ewidencyjna 062013_4 Szczebrzeszyn Miasto.10 czerwca 2021, Obwieszczenie -Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- obiektu do ujmowania wód podziemnych ze studni głębinowej w postaci studni ręcznej z cylindrem typu "Abisynka" z koszem ssącym wraz z rurą ssącą, cylindrem i rurą tłoczną o łącznej głębokości 30,0 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 300/2, obręb 0002 Przedmieście Zamojskie, jedn. ewid. Szczebrzeszyn- Miasto, pow. zamojski, woj. lubelskie.14 czerwca 2021, 177.2020 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 RC dn 90 mm i dn 40 mm wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid: 1084/1, 367/1, 367/2, 363/1, 363/2, 362/1, 362/2, 1770, 354/1, 354/2, 337/2, 338, 350/1, 350/2, 349/1, 349/2, 340, 345/4, 345/6 obręb geodezyjny Szczebrzeszyn - Miasto, jednostka ewidencyjna 062013_4 oraz na działkach nr ewid: 1861, 1844, 2027, 2747, 1825/1, 1824, 2753/2, 2753/1, 1861/1, 1855, 1853, 1847, 2663, 1905, 1904, 1861/2, 1568/1, 1880, 2864/1, 1408, 1870/5 obręb geodezyjny Przedmieście Błonie, jednostka ewidencyjna 062013_4.11 czerwca 2021, Decyzja o uznaniu nieruchomości obrębu geodezyjnego Klemensów jako mienie gromadzkie09 czerwca 2021, 166.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów przy drodze gminnej 110161L - na działkach o nr ewid. 1/2, 2, 1604, 9410, 9411, 4/2 obręb geodezyjny 0001 Bodaczów, jednostka ewidencyjna 062013_5.09 czerwca 2021, 165.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Leśnej w Szczebrzeszynie na działkach o nr ewidencyjnych: 1618, 1613, 559/2 obręb geodezyjnych 0005 Szczebrzeszyn, jednostka ewidencyjna 062013_4.08 czerwca 2021, 163.2021 Dot. Wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody z rzeki Świnka dla potrzeb Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie na działkach nr ewid. 4679, 9414, 9410/11 w Bodaczowie - obręb geodezyjny 0001 Bodaczów, jednostka ewidencyjna 062013_5.04 czerwca 2021, 161.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu na działkach o nr ewid. 486, 1075, 1079, 418/3, 418/4, 399, 417, 396, 416/2, 414/3, 416/3, 1765, 426, 1078, 1084/1, 1081, 382, 329, 330, 331/1, 331/2, 332 położonych przy ul. Dr Zygmunta Klukowskiego, Zamkowej i ul. Cmentarnej w Szczebrzeszynie, obręb: 0005 Szczebrzeszyn, jednostka ewid: 062013_4 Szczebrzeszyn - Miasto.04 czerwca 2021, 160.2021 Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na działkach nr ewid. 1076, 420, 1075 położonych przy ul. Sądowej w Szczebrzeszynie, obręb: 0005 Szczebrzeszyn, jednostka ewid: 062013_4 Szczebrzeszyn - Miasto