Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję14 maja 2021, Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:LU.RUZ.4210.24.2021.AO dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego- systemu rozsączania wód opadowych i roztopowych, składającego się z modułowych komór rozsączających, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 594 w m. Brody Małe, gm. Szczebrzeszyn oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji- dachu istniejącego budynku, dachu projektowanego budynku oraz projektowanego i istniejącego placu manewrowego.13 maja 2021, 146.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na Budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienie oraz przyłączy gazowych na działkach nr ewid. 1783, 1789, 557/4, 555, 1063/1, 487/2, 1072, 1788, 456 obr. Szczebrzeszyn10 maja 2021, RPOŚ.6220.4.2021 dot. zawiadomienia stron postępowania, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów-Zawada"12 maja 2021, 143.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie -ul. Nadrzeczna na działkach o nr ewid. 207/1,201 w Szczebrzeszynie obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie 10 maja 2021, RPOŚ.6220.5.2021 w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110372L Wielącza Kolonia", obręb Wielącza Kolonia, gmina Szczebrzeszyn12 maja 2021, Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn of km 242+615 do km 251+330 10 maja 2021, W sprawie wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej 3 w Brodach Małych do słupa nr 28 w miejscowości Brody Duże05 maja 2021, 132.2021 w sprawie wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody z rzeki Świnka dla potrzeb Zakładów Tłuszczowych Sp. z o.o. w Bodaczowie na działkach o nr ewid: 4679, 9414, 9410/11 obręb geodezyjny Bodaczów, jednostka ewidencyjna 062013_5.