logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
      plus2020
      minus2021
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Zarządzenia:
2021 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 1/21 z dnia 2021-01-04
w sprawie ogłoszenia wykazu na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy Nr 2 na nieruchomości położonej w obrębie Szczebrzeszyn, oznaczonej nr 632/2 w formie przetargowej na okres ponad trzech lat
» Zarządzenie 2/21 z dnia 2021-01-04
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 10/21 z dnia 2021-01-08
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty
» Zarządzenie 12/21 z dnia 2021-01-12
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 209
» Zarządzenie 13/21 z dnia 2021-01-12
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie
» Zarządzenie 16/21 z dnia 2021-01-18
w sprawie rotacyjnego systemu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie oraz świadczenia pracy zdalnej.
» Zarządzenie 19/21 z dnia 2021-01-22
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.
» Zarządzenie 20/21 z dnia 2021-01-25
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
» Zarządzenie 24/21 z dnia 2021-01-28
w sprawie zmiany zarządzenia nr 301/2020 z dnia 30.11.2020 r.
» Zarządzenie 26/21 z dnia 2021-01-29
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych...
» Zarządzenie 27/21 z dnia 2021-01-29
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...