logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
minusWyniki przetargów
minusPlan postepowan
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 RODO
plus Klauzula Informacyjna
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus Budżet
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
minus PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2021
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
minus Zbiornik wodny "Brody Małe"
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Przetargi: 2020 > listopad > 2020-11-03
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej przebudowy dróg gminnych

Załączniki do pobrania:

2020-11-03 15:37:37 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1.48 MB)
2020-11-03 15:38:25 - Treść Ogłoszenia nr 605646-N-2020 (1.09 MB)
2020-11-03 15:38:47 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (105.50 kB)
2020-11-03 15:39:18 - Załącznik nr 2a - projekt umowy dokumentacja Klemensów (118.50 kB)
2020-11-03 15:39:48 - Załącznik nr 2b - projekt umowy dokumentacja Wielącza Kolonia (119.00 kB)
2020-11-03 15:40:22 - Załącznik nr 2c - projekt umowy dokumentacja ul. Leśna w Szczebrzeszynie (119.00 kB)
2020-11-03 15:40:48 - Załącznik nr 2d - projekt umowy dokumentacja Bodaczów (119.00 kB)
2020-11-03 15:41:09 - Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (20.36 kB)
2020-11-03 15:41:24 - Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (20.16 kB)
2020-11-03 15:41:49 - Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej (54.00 kB)
2020-11-03 15:42:04 - Załącznik nr 6 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (23.31 kB)
2020-11-03 15:42:31 - Załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbeędnych zasobów (17.86 kB)
2020-11-03 15:42:52 - Załącznik nr 8 - wykaz usług (16.82 kB)
2020-11-03 15:43:04 - Załącznik nr 9 - wykaz robót (16.39 kB)
2020-11-18 13:35:35 - Informacja o treści złożonych ofert (97.67 kB)
2020-12-02 15:07:35 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. I (81.26 kB)
2020-12-02 15:07:57 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II (74.22 kB)
2020-12-02 15:08:21 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. III (77.39 kB)
2020-12-02 15:08:50 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla cz. IV (76.25 kB)

Ilość odwiedzin: 338
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Trochimiuk, kierownik referatu
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Matej, Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Kustosz
Data wytworzenia informacji: 2020-11-03 14:37:14
Data udostępnienia informacji: 2020-11-03 14:37:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 15:08:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...